Sponsorlarımız

Sponsorluk Tanımı
Sponsor:
desteklemek, himaye etmek,
kefil olmak anlamına gelmektedir.
Sponsorluk terimi ise, önceleri sözlüklerde
“bağış”, “teminat”, “kefil olma”
anlamlarında kullanılmıştır.
Bir başka tanıma göre sponsorluk,
hedefleri gerçekleştirmek için sponsor ile
sponsorluğu yapılan arasında birbirine
karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmadır.